Ba Bể triên khai nhiệm vụ trọng tâm trong phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người

Ngày 22/3, BCĐ 138 huyện Ba Bể tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người./.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, lực lượng chức năng huyện Ba Bể đã  điều tra khám phá và khởi tố 21 vụ, 25 đối tượng phạm tội về ma túy; quản lý  146 người nghiện, lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã thị trấn được 49 trường hợp, lập 12 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc; điều trị duy trì thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy. Trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội đã điều tra phá án trên 64 vụ, bắt giữ 81 đối tượng phạm tội, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra trường hợp oan sai..tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 93,5%. Trên cơ sở đó, BCĐ 138 của huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch và giải pháp nhằm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018  như tăng cường bám nắm cơ sở, tập trung lực lượng biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài trướcBa Bể triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Bài tiếp theoCHI ĐOÀN DÂN ĐẢNG – KIỂM LÂM PHỐI HỢP VỚI CHI ĐOÀN HÀNH CHÍNH ỦY BAN HUYỆN RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN