Ba Bể triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Ngày 22/3, UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị./.

 Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 của huyện Ba Bể

Trong quý I, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Về lĩnh vực nông nghiệp đến nay toàn huyện đã gieo cấy được 50% kế hoạch phấn đấu hoàn thành trong tháng 3, cây ngô kế hoạch gieo trồng trên 1300ha, hiện ngô ruộng và ngô soi bãi đang tiến hành vun gốc, diện tích ngô đồi đang chuẩn bị trồng. Các cây trồng khác đang tiến hành trồng và chăm sóc. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ cây lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như Bí xanh, mướp đắng, nghệ, gừng, khoai môn tím với diện tích 85ha. Đối với diện tích canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, đã xây dựng kế hoạch cho các xã với diện tích 337 ha, hiện nay các xã đang triển khai thực hiện. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra, tuy nhiên trong đợt rét vừa qua trên địa bàn huyện có 47 con trâu bò, 25 con dê và 13 con lợn bị chết. Người dân đã đăng ký trồng rừng đạt trên 600ha, hiện đã thiết kế được gần 400 ha, cây giống đang được chăm sóc sinh trưởng phát triển tốt. Các chương trình 30a, 135, cơ quan chuyên môn đang phối hợp với UBND các xã xây dựng nội dung thực hiện chương trình dự án năm 2018.  Công tác tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản thực hiện theo kế hoạch. Thu ngân sách đạt 4,5 tỷ đồng bằng 15,06%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì và phát triển. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt chuẩn 8,86 tiêu chí/xã trong đó có xã Cao Trĩ đạt chuẩn nông thôn mới, xã  Hà Hiệu đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 11 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 – 10 tiêu chí.

 Trong quý II, huyện Ba Bể đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo các chỉ tiêu giao theo đúng kế hoạch; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 đảm bảo theo kế hoạch. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt đối với xã điểm Hà Hiệu. Quản lý tốt, chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, dự án theo kế hoạch.