Ba Bể Triển khai công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2017

Ngày 24/3, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tá Ma Đình Khánh – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện./.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016 công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được Đảng ủy Ban CHQS huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội đồng GDQP-AN các cấp quan tâm, lãnh đạo và đạt kết quả toàn diện đồng bộ, sát thực tiễn của địa phương.  Nhận thức của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương. Trong năm qua, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ra quyết định cử 28 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tại Trường Quân sự tỉnh, kết quả bồi dưỡng đều đạt loại giỏi; Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 cho 187 đồng chí; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo phân cấp… Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng & an ninh được tổ chức chặt chẽ, có chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng- an ninh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Cùng với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho các đối tượng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – an ninh huyện còn đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục QP -AN cho nhân dân và học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ba Bể nhấn mạnh: Năm 2016, công tác giáo dục Quốc phòng – an ninh cần được tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền…Do vậy đồng chí đề nghị Hội đồng giáo dục QP-AN huyện và Hội đồng giáo dục QP-AN các địa phương trên địa bàn cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng nói chung và giáo dục QP-AN nói riêng; đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh địa phương, đặc biệt là ở cấp xã; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong các Hội đồng và làm tốt công tác thống kê, rà soát các đối tượng chưa được giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh để có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng hợp lý cho tất cả các đối tượng trên địa bàn./.