Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2017

Sáng ngày 23/3, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị có dồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn./.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể tiếp tục duy trì ổn định, diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 100%; các cây trồng khác được triển khai trồng kịp thời vụ, sinh trưởng tốt, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Thu ngân sách đến ngày 20/3 được trên 6,1 tỷ đồng, bằng 23,33% KH; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; quốc phòng – an ninh được gữ vững và ổn định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn XDCB, nhiều chương trình MTQG triển khai chậm; tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT; khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn xảy ra… Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành huyện Ba Bể đạt được trong 3 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và yêu cầu các ban, ngành, địa phương huyện Ba Bể chủ động soát xét lại các nhiệm vụ chính trị của ngành mình, huyện mình và cần phải có chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Dương Văn Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo của huyện Ba Bể là hết sức nặng nể, đồng chí yêu cầu các ban, ngành và các địa phương cần xử lý những tồn tại vướng mắc ở cơ sở; kịp thời tham mưu, đề xuất và báo cáo với UBND huyện hướng giải quyết, không để các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt việc sản xuất vụ đông – xuân và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.