Ba Bể triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2014

Ban chỉ đạo chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Bể đang triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2014./.

 

          Ảnh: Triển khai chiến dịc chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2014 tại xã Thượng Giáo


Mục tiêu của Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình là hoàn thành 100% chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm 2014, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân số, nâng cao nhận thức cho nhân dân đặc biệt là phụ nữ 15 đến 49 tuổi có chồng tích cực thực hiện kế hoạch hóa gia đình, huy động đông đảo lực lượng tham gia thực hiện công tác này, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện đồng thời với những hoạt động thiết thực và hiệu quả của chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình sẽ mở ra cơ hội cho chị em phụ nữ được tiếp cận với các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình, hướng tới mục tiêu giảm sinh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 9, huyện Ba Bể sẽ hoàn thành việc tổ chức chiến dịch tại 15/15 xã trên địa bàn huyện.

 

 

Bài trướcBa Bể: Lễ tôn vinh hiến máu tình nguyện năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể : 11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi