Ba Bể: Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân huyện khóa VXIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày 18/3/2016, HĐND huyện Ba Bể khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự kỳ họp, về phía tỉnh có đồng chí Sầm Văn Du- Phó Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Ba Bể; về phía huyện có các đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực; Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn./.

 

         

Ảnh: Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp


Kỳ họp HĐND huyện đã tập trung nghe báo cáo của UBND huyện về tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo tổng kết về tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 5 năm 2011 – 2016; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự 5 năm 2011 – 2016; Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cuả cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; thông qua các tờ trình báo cáo thẩm tra.

Qua gần 5 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã tích cực hoạt động cùng UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện. HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu luôn nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Các kỳ họp của HĐND huyện được thực hiện tốt, luôn có sự cải tiến, khắc phục được hạn chế của các kỳ họp trước. Nghị quyết của HĐND huyện nhìn chung ban hành đúng quy trình, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác giám sát được chú trọng, các cuộc giám sát được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các cơ quan chức năng và sự chuẩn bị tích cực của Thường trực HĐND, UBND các xã nên đã thu được kết quả tích cực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 – 2016: Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song UBND huyện luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành của tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền và các ngành chuyên môn của huyện, đội ngũ CBCC từ huyện tới cơ sở và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn đạt được nhiều kết quả trên tât cả các lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Nghị quyết HĐND huyện khóa XVIII. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2015 đạt 30.326 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 600kg/người/năm (tăng 20 kg so với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015); tổng đàn gia súc đến năm 2015 đạt 90.000 con, bằng 128% chỉ tiêu phấn đấu; An sinh xã hội được giữ vững và ổn định; văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực; ANCT, trật tự ATXH được giữ vững ổn định; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai thực hiện. Đến nay bình quân toàn huyện đạt 6,93 tiêu chí/xã, theo kế hoạch năm 2016 này phấn đấu xã Cao Trĩ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 thuộc nguồn vốn huyện điều hành…

Cũng tại kỳ họp đã công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 15 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp này; đồng thời triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2016./.

                                                   

 

 

 

 

Bài trướcHuyện ủy Ba Bể: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Cháp hành Đảng bộ huyện Ba Bể năm 2016
Bài tiếp theoBa Bể tập trung tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2011 – 2016