Huyện ủy Ba Bể: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Cháp hành Đảng bộ huyện Ba Bể năm 2016

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Cháp hành Đảng bộ huyện Ba Bể năm 2016