Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 2 ngày 19/12 – 20/12 , HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện quy trình về công tác cán bộ./.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Ba Bể khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 của huyện Ba Bể cho thấy, trong tổng số 35 chỉ tiêu chính theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra, toàn huyện đã hoàn thành đạt 30/35 chỉ tiêu trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch như thu ngân sách đạt 100,6%, giải quyết việc làm đạt 187%, xuất khẩu lao động đạt 169,7%, trồng rừng đạt 116,1%, thành lập mới HTX đạt 150%, phát triển tổng đàn gia súc gia cầm đều vượt kế hoạch. Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, trong năm một số chỉ tiêu còn đạt thấp như diện tích trồng ngô, đậu tương, do người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, diện tích hồng không hạt và cam quýt khó khăn về nguồn giống…giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp thời, công tác quy hoạch đất đai, quản lý vận chuyển khai thác khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp… Trên cơ sở những kết quả đạt và chưa đạt trong năm, các đại biểu tại kỳ họp đã tập trung thảo luận sâu những vấn đề còn tồn tại nhằm tháo gỡ khó khăn và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi trong năm 2019.

 Các đại biểu tại kỳ họp bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Ba Bể khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Ba Bể đã thực hiện xem xét, biểu quyết thông  qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện, phó chủ tịch UBND huyện do nghỉ chế độ, miễn nhiệm thành viên UBND huyện do chuyển công tác khác và bầu bổ sung người giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Bài trướcNGÂN HÀNG CSXH HOÀN THÀNH ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ NĂM 2018
Bài tiếp theoKế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể năm 2018