Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể năm 2018

UBND huyện thông báo Kế hoạch số: 187/KH-UBND ngày 13/12/2018 về việc việc thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể năm 2018

Chi tiết kèm theo:

ke hoach thi tuyen.pdf