Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 8/10, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ảnh: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện Ba Bể đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ cũng như thành công cuộc tổng điều tra. Trong công tác điều tra thu thập thông tin tại địa bàn huyện Ba Bể đã tuyển chọn 89 điều tra viên, thu thập thông tin tại 179 địa bàn, hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch là 5 ngày, về đích đứng thứ 4 trong 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Kết quả Tổng điều tra toàn huyện có 12.434 hộ, trong đó có 1.996 hộ mẫu, 38 hộ đặc thù; số dân cư thành thị là 4.499 người, chiếm hơn 10% dân số toàn huyện; Số dân cư nông thôn là 43.826 người, chiếm gần 90% dân số toàn huyện.

Ảnh: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sau 10 năm cuộc Tổng điều tra, dân số huyện Ba Bể tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước; trình độ dân trí ngày một cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiến cố và bán kiên cố. Dịp này, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân và UBND huyện Ba Bể tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ảnh: Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bài trướcHội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể với nhân dân
Bài tiếp theoĐoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh