Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong những năm qua việc học tập và làm theo Bác đã được Đoàn Thanh niên Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, nhằm phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ trong học tập và làm theo Bác.

Ảnh: Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba bể giúp đổ bê tông điểm trường Mầm Non Tồm Làm xã Bành Trạch.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa, hàng năm Đoàn thanh niên Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, quần chúng nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 K12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt là việc quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động đến từng cán bộ đoàn viên trong đơn vị.

Ảnh: Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba bể giúp đổ bê tông điểm trường Mầm Non Tồm Làm xã Bành Trạch.

Hàng tháng Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể còn chủ động giúp các hộ gia đình chính sách thu ngô, gặt lúa, xây dựng nhà họp thôn, khắc phục sự cố thiên tai, đổ bê tông tại các điểm trường, đường nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, thu gom rác thải tại các điểm cửa sông Lèng, cửa sông Bó Lù, đảo Bà Góa, hai bến đậu xuồng, ao tiên, đảo An Mã, tạo cảnh quan làm sạch môi trường Hồ Ba Bể, tổ chức quét rọn nghĩa trang các Anh hùng liệt sỹ, chăm sóc trồng hoa xung quanh khuôn viên doanh trại….

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Để nâng cao hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, hàng tháng, hàng quý trong các buổi sinh hoạt tập thể, nhiệm vụ tăng gia sản xuất được đưa ra để cán bộ, đoàn viên đóng góp ý kiến xây dựng mô hình tăng gia, từ đó, chất lượng công tác tăng gia được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên được chăm lo. Đến nay, khu tăng gia sản xuất của đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể, hệ thống vườn, rau, chuồng trại đều được quy hoạch, mở rộng theo hướng tập trung, hiệu quả, gắn với xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Với hơn 500 mét vuông vườn rau được chia thành nhiều lô, trồng từng loại rau khác nhau và có đủ hệ thống tưới tiêu, tạo thành khuôn viên xanh đẹp mắt. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng gia sản xuất từ đầu năm đến nay, Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện đạt trên 2.000kg rau củ quả các loại. Tận dụng các nguồn thức ăn dư thừa, hàng ngày đơn vị còn tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn đến thời điểm này đạt trên 30 con lợn thịt; 2 con lợn nái và hơn 200 con gia cầm. Nhờ đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất, đoàn thanh niên Ban CHQS huyện đã tự duy trì, cung ứng được các loại thực phẩm sạch – an toàn cho đơn vị. Đặc biệt trong điều kiện giá cả lương thực, thực phẩm ngày càng tăng, phong trào tăng gia sản xuất đã góp phần giúp đơn vị tiết kiệm được một khoản chi phí, cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị.

Thượng úy Nông Văn Hiểu – Phó Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ban CHQS huyện Ba Bể cho biết: Trong những năm qua việc học tập và làm theo Bác, Chi đoàn đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và chỉ huy các cấp, nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, thị trân trong huyện tham gia các hoạt động trong dịp hè của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong huyện, tham gia tặng quà 27/7, vệ sinh nghĩa trang các Anh hùng liệt sỹ, cơ quan và tham gia hoạt động tình nguyện giúp dân tu sửa nhà, đổ bê tông các điểm trường học, làm đường liên thôn, ngoài ra chi đoàn còn tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy đơn vị đảm nhận tốt việc chăn nuôi gây quỹ cho chi đoàn hoạt động.

Ảnh: Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba bể giúp đổ bê tông điểm trường Mầm Non Tồm Làm xã Bành Trạch.

          Có thể thấy, thông qua việc học tập và làm theo Bác, Đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể đã từng bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, chi đoàn thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tập trung kết hợp với các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, nền nếp, tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần – kỹ thuật bảo đảm quân số huấn luyện thường xuyên đạt 100%. Thực hiện tốt phong trào thi đua, luôn là lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, từ đó đoàn viên trong chi đoàn đã ý thức sâu sắc, xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao. Nhận thức được vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt bổ xung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học tập tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên, về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các Nghị quyết chỉ thị của Đảng. Phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tinh thần xung phong, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quân đội, đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mỗi đoàn viên luôn gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Trung tá Sầm Quang Vĩnh – Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể cho biết thêm: Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi cán bộ chiến sỹ chi đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể đã nêu cao tinh thần chủ động trong học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chi đoàn đã xây dựng kế hoạch sát với thực tế, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức sinh hoạt đoàn hàng tháng, tiến hành quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp tới mọi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của đơn vị.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã giúp cho mỗi cán bộ đảng viên, đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, ý chí cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tận tụy phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, bằng những việc làm theo Bác của mỗi chiến sỹ, lực lượng đoàn thanh niên Ban CHQS huyện Ba Bể ngày càng phát triển vững mạnh./.

Bài trướcBa Bể tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức hội thảo chữa bệnh bằng cây thuốc đông y