Ba Bể: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8 ( khóa XI)

Ngày 19/2, Huyện Ba Bể đã tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 200 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn.


 

       Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Bùi Thị Hoa – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng. Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) có kết quả tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện yêu cầu các học viên có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo cương vị, chức trách được giao.

       Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt 3 chuyên đề đó là: Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận Hội nghị trung ương 8 về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014″ và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; báo cáo nghị quyết về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”./.

Bài trướcKhang Ninh tích cực sản xuất vụ xuân 2014
Bài tiếp theoHội LHPN huyện: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội