Ba Bể: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Ngày 14/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự HN có các đồng chí Cao Minh Hải- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện, Ma Văn Duy – Phó chủ tịch HĐND huyện và các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ huyện./.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị


          Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Với tinh thần dân chủ, tập trung và trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết với 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 10 đại biểu và lập danh sách chính thức 52 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó: khối cơ quan đảng của huyện là 7 người, các cơ quan nhà nước 18 người, lực lượng vũ trang 2 người, MTTQ và các đoàn thể 4 người, các trường học 3 người, khối xã thị trấn 18 người. Cơ cấu gồm: đại biểu nữ 20 người (chiếm tỷ lệ 38,46%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi): 17 người (chiếm tỷ lệ 32,69 %); đại biểu ngoài Đảng 6 người (chiếm tỷ lệ 11,53 %).

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ở các địa phương để các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử của mình; đồng thời đảm bảo tốt các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công./.