Ba Bể tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang được huyện Ba Bể c thực hiện đúng tiến độ, trình tự và thủ tục theo luật định.

 

Ảnh: Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thượng Giáo.


Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách đại biểu ứng cử HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử  huyện Ba Bể cũng hướng dẫn Ủy ban bầu cử các địa phương hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu để niêm yết công khai theo quy định. Để chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử 22/5 sắp tới, Uỷ ban bầu cử huyện Ba Bể cũng tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị, đôn đốc các tổ bầu cử hoàn thành các công việc tại các khu vực bỏ phiếu, chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền bầu cử tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân nắm vững, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bầu cử, tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.