Ba Bể: Tổ chức được 21/26 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

Từ các chương trình đào tạo nghề hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã hoàn thành việc tổ chức 21 lớp dạy nghề cho gần 1000 lao động nông thôn trên địa bàn./.

 

 

 

Trong đó các ngành nghề được đào tạo như : Sửa chữa máy nông nghiệp, sửa chữa máy nổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất phân vi sinh, kỹ thuật xây dựng… Sau khi học nghề, người lao động đã biết ứng dụng kiến thức đã học được để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình.

Thời gian tiếp theo, để nâng cao công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề; tăng cường kiểm tra, khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng những mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó huyện sẽ liên kết với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và người lao động; tăng cường xuất khẩu lao động; chú trọng giải quyết việc làm tại chỗ, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn huyện.

 

 

Bài trướcBa Bể đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoBa Bể tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp