Ba Bể tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Ba Bể đã và đang tích cực tập trung cho việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội./.

 

Những ngày này, cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện Ba Bể, đảng bộ xã Phúc Lộc đang tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản của trung ương và tỉnh, huyện chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí La Xuân Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc huyện Ba Bể cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã tổ chức triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ thị số 19  CT/HU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hướng dẫn công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ đã thành lập 3 tiểu ban nhân sự, văn kiện và phục vụ, hoàn thành báo cáo chính trị gửi tới các chi bộ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động cách mạng hướng về đại hội được xã đặc biệt chú trọng. Xã đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ đông xuân, làm tốt công tác tư tưởng để đảm bảo phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp.

Trao đổi với phóng viên về công tác triển khai thực hiện việc chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ huyện Ba Bể đã nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triển phổ biến hướng dẫn số 26- HD/BTCTTW ngày 18/8/2014 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai chỉ thị số 30 – CT/TU ngày 5/9/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 18/9/2014 của BTV huyện ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI; triển khai hướng dẫn số 10- HD/ UBKTTW ngày 4/9/2014 của UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Thông qua kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới  Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; Triển khai hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Thông qua dự thảo kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Ảnh: Hội nghị triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 của huyện Ba Bể


Để giúp việc cho đại hội, huyện đã thành lập 4 tiểu ban gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban phục vụ đại hội. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị trên cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các tiểu ban sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch, phân công cho từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Huyện đã thành lập các tổ công tác gồm các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy. Các tổ công tác thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội. Hiện nay Tiểu ban văn kiện đã họp lần thứ nhất và đã thông qua thống nhất dự thảo đề cương của báo cáo chính trị của Đại hội. Cùng với đó, Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc quán triệt triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ thị số 19  CT/HU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hướng dẫn công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đang xây dựng các báo cáo chính trị của Đại hội.

Theo kế hoạch, văn kiện đại hội cấp huyện hoàn chỉnh trong tháng 5/2015, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 2/2015. Thời gian tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ vào đầu tháng 4/2015; các tổ chức cơ sở đảng còn lại tiến hành đại hội từ sau ngày 10/4/2015 và hoàn thành xong trước ngày 20/6/2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trong tháng 8/2015. Với chủ đề  “ Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đưa huyện Ba Bể ngày càng phát triển”, cùng với sự tích cực trong công tác chuẩn bị  của cả hệ thống chính trị hướng tới đại hội, tin rằng Đại hội đảng bộ các cấp huyện Ba Bể sẽ thành công tốt đẹp theo đúng mục tiêu đề ra.

 

Bài trướcBa Bể: Tổ chức được 21/26 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn
Bài tiếp theoGhi nhận ở Chi bộ Trường PTDT Nội trú huyện Ba Bể