Ba Bể: Thượng Giáo xây dựng nông thôn mới

Hòa chung với công cuộc cả nước cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể cũng đang tiến hành quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Xã Thượng Giáo nằm ở phía Bắc huyện Ba Bể, có tổng diện tích là 3.270,55ha, được chia làm 15 thôn, bản. Xã nằm quanh thị trấn huyện, dọc theo đường tỉnh lộ 258 và QL 279, 30% đường thuộc xã là đường liên thôn, 70% là đường đất, trong thôn không có đường.

Quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã những năm gần đây đã nảy sinh nhiều vấn đề trong quản lý cũng như định hướng phát triển chung, nhu cầu sử dụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng, cho các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng, tác động trực tiếp đến cơ cấu kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã đòi hỏi phải có những chính sách tích cực hơn về đầu tư, quy mô và cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thượng Giáo giai đoạn 2011 – 2020 là một giải pháp nhằm xây dựng xã Thượng Giáo thành mô hình mới tiêu biểu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội văn minh với hệ thống chính trị vững mạnh có môi trường xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và quê hương.

Đầu tháng 9/2011, xã bắt đầu triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến các cơ sở trên địa bàn, tiến hành thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã do đồng chí Bí thư xã làm Trưởng ban và Ban quản lý chương trình do đồng chí Chủ tịch xã làm Trưởng ban. Tại các thôn của xã, thành lập Ban phát triển thôn (Trưởng ban là Trưởng thôn hoặc đại diện ban, ngành đoàn thể thôn). Bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình thông qua các buổi họp thôn, kết hợp lồng ghép với các buổi sinh hoạt và các hoạt động xã, thôn để người dân từng bước hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và từ đó cùng nhau chung tay thực hiện.

Bà Hoàng Thị Thiêm, Chủ tịch UBND xã Thượng Giáo cho biết: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã sẽ tập trung thực hiện trước các hạng mục có khả năng hoàn thành và các công trình liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Các công trình thủy lợi phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển sản xuất của người nông dân; hoàn thành đường điện xã, bởi hiện tại 97% hộ dân của xã đã sử dụng điện nên việc hoàn thành đường điện có khả năng cao. Còn các công trình, dự án khó có khả năng thực hiện như đường, đặc biệt là đường nội đồng, xã sẽ triển khai thực hiện sau. Bởi đường bê tông xã hiện nay rộng 2,5m, còn lại là đường nhỏ. Đường theo yêu cầu chương trình nông thôn mới phải rộng 3,5m, vì vậy, xã làm đường phải mở rộng, trong khi không có kinh phí đền bù nên khả thực hiện là rất khó.

Vừa qua, xã Thượng Giáo đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, sử dụng nguồn kinh phí 150 triệu đồng được cấp để thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã giai đoạn 2011 – 2020, với các nội dung quy hoạch: Sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xã; phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường theo chuẩn mới; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Chương trình với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng xã Thượng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: 100% các tuyến đường liên xã được nâng cấp ứng hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 100% dân cư trên địa bàn được sử dụng nước sạch; nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên 30%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10%; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 lên 16 triệu đồng/năm…

Để đạt được những mục tiêu trong đồ án quy hoạch, cần có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, góp sức của toàn người dân xã Thượng Giáo.Với sự phấn đấu, chung tay đó, hi vọng rằng, xã Thượng Giáo sẽ sớm đạt được mục tiêu đưa xã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Bài trướcCao Thượng nỗ lực vượt khó vươn lên
Bài tiếp theoQuảng Khê khó khăn trong chống hạn cho cây trồng vụ xuân