Ba Bể: Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song huyện Ba Bể vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an sinh xã hội, thể hiện qua nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực như: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo… Qua đó góp phần đảm bảo ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển bền vững./.

 

             

Ảnh: Phòng LĐ TB&XH tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói cho các hộ gia đình thiếu đói trên địa bàn


Xác định thực hiện tốt chế độ, chính sách xã hội cho các đối tượng trên địa bàn là góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, do vậy trong những năm qua, song song với tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, xã Đồng Phúc còn tăng cường triển khai nhiều biện pháp bảo đảm thực hiện tốt chế độ, chính sách xã hội cho các đối tượng ở địa phương. Ông Hà Văn Thưởng – Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: “Khi có những văn bản chỉ đạo của Nhà nước, UBND xã đã tổ chức triển khai, tuyên truyền đến người dân về những chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định. Trong những năm qua các chế độ chính sách của nhà nước đã được UBND xã triển khai đầy đủ đến người dân, không có trường hợp thiếu sót, thắc mắc nào của người dân … ”

Hiện nay, huyện Ba Bể có trên 1.000 người thuộc các đối tượng xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó: 559 người cao tuổi; 355 người khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng; 82 người đơn thân; 75 người phục vụ khuyết tật đặc biệt nặng…Trong những năm qua huyện Ba Bể luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng này, tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, huyện Ba Bể đã cấp trên 800 thẻ BHYT cho người có công với cách mạng, 35.572 thẻ BHYT cho các đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trong việc khám, chữa bệnh. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ tiền điện, tiền học cho học sinh nghèo, trợ giúp pháp lý… cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời đã tạo ra “lực đẩy” lớn giúp người nghèo vươn lên. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” các đơn vị, các cấp, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền; các hoạt động xã hội, từ thiện; huy động tối đa các nguồn nhân lực để chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Các chế độ tiền lương, trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

          Điểm nhấn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của huyện trong những năm qua chính là thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, huyện ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ hộ nghèo như: Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Nghị quyết về chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm… Các nghị quyết đã nhanh chóng được các cấp, các ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành những chính sách hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp cho người nghèo, hộ nghèo. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, đơn vị khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, từ đó lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với từng vùng, miền và từng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến đối tượng thuộc hộ nghèo, lao động nông thôn và người tàn tật; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ … Ngoài ra, bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huyện đã bố trí ngân sách để phát triển các mô hình giảm nghèo, tập trung chủ yếu vào chăn nuôi, trồng trọt và hỗ trợ sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến những vấn đề thiết thực với người nghèo như đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho người có công…Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 3.474 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 88 tỷ 561 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay tín dụng, người nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, người nghèo có nhu cầu làm nhà ở… được tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Đến hết năm 2014, toàn huyện còn 2.073 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,04%. Nói về việc thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện, ông Dương Văn Kinh – Trưởng Phòng LĐTB& XH huyện cho biết: “Trong những năm qua với chức năng, nhiệm vụ của ngành, Phòng Lao động TB&XH đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện về các chế độ chính sách đối với các đối tượng xã hội; cấp phát đầy đủ thẻ BHYT cho 9 nhóm đối tượng qua ngành Lao động TB&XH; tham mưu cho UBND huyện làm thủ tục hưởng trợ cấp cho các đối tượng trên địa bàn đầy đủ, tổ chức cứu đói tết cũng như cứu đói giáp hạt cho các hộ thiếu đói đứt bữa đúng theo quy định của Nhà nước. Các công tác khác như công tác giảm nghèo, việc làm được thực hiện theo đúng quy định, tạo công ăn việc làm cho số lao động nông thôn trong độ tuổi chưa có việc làm, bước đầu tạo cho người lao động có việc làm và có thu nhập ổn định…  ”

Việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng khác đã góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

                                                                                       

Bài trướcĐồng chí Phó chủ tịch UBND huyện thăm cháu bé bị bỏng nặng tại thôn Nà Đông xã Chu Hương
Bài tiếp theoKiểm tra hoạt động hè tại xã Mỹ Phương