Ba Bể: Thu ngân sách đầu năm đạt trên 3,1 tỷ đồng

Năm 2015, huyện Ba Bể phấn đấu thu ngân sách đạt 17,85 tỷ đồng theo kế hoạch tỉnh giao, tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã thu được trên 3,1 tỷ đồng bằng 17,3% KH./.

 

 

 

 

Trong đó, các nguồn thu đạt cao chủ yếu là thu ngoài quốc doanh, thu phí lệ phí còn lại là các nguồn thu nội địa như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài  thu khá chậm…Với mức thu này, Chi cục Thuế huyện đã chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, cùng với công tác tuyên truyền, Chi cục  thuế huyện cũng rà soát lại các sắc thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thu trên địa bàn, tăng cường cán bộ thuế xuống địa bàn hỗ trợ các địa phương hoàn thành thu ngân sách năm 2015 theo kế hoạch.