Ba Bể tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2016 đó là cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới này. Để bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban bầu cử các cấp của huyện Ba Bể đang tích cực chuẩn bị đảm bảo theo đúng quy trình, tiến độ và quy định./.

 

Ảnh: Xã Yến Dương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đến nay, Ủy ban bầu cử của huyện Ba Bể đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả hiệp thương đã được gửi tới ủy ban MTTQ để phân bổ cho các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Hiện các đơn vị, cơ quan đang tiến hành hiệp thương cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người được giới thiệu ra ứng cử đồng thời hướng dẫn làm thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật. Đối với Ủy ban bầu cử cấp xã đang triển khai các bước cần thiết, trong đó đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu,  thành phần, số lượng  người được giới thiệu và tự ứng cử đại biểu HĐND, tổ chức ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

 

 

Bài trướcBa Bể đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
Bài tiếp theoNông dân huyện Ba Bể tích cực sử dụng bể biôga trong chăn nuôi