Nông dân huyện Ba Bể tích cực sử dụng bể biôga trong chăn nuôi

Ba Bể là địa phương có tổng đàn lợn và gia cầm tương đối lớn của tỉnh nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đáng kể nhất là việc tuyên truyền đầu tư xây dựng bể biogas, chính quyền và người chăn nuôi ở đây đã giải quyết được yếu tố môi trường, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và xây dựng nông thôn mới ./.

 

Ảnh: Người dân xã Thượng Giáo sử dụng hiệu quả nguồn khí ga trong chăn nuôi để tiết kiệm chất đốt và bảo vệ môi trường. 


Hiện nay ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng tương đối trong sản xuất nông nghiệp của huyện Ba Bể nên chính quyền các địa phương đã động viên, khuyến khích và có sự hỗ trợ kích cầu để người chăn nuôi đầu tư xây dựng bể bioga. Với những lợi ích từ việc sử dụng bể bioga nên người dân đã tích cực hưởng ứng, số lượng bể  biôga tăng lên đáng kể. Ngoài việc sử dụng khí biogas làm chất đốt, các hộ gia đình còn dùng cả vào việc thắp sáng bóng đèn hay các vật dụng khác có thể thay thế việc sử dụng điện. Việc làm đó góp phần giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, tăng đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi.

 

 

Bài trướcBa Bể tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoBa Bể: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016