Ba Bể đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Những năm đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng những cánh đồng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực đưa máy móc vào đồng ruộng nhằm giải phóng sức lao động và nâng cao thu nhập cho nông dân./.

 

Ảnh: Người dân huyện Ba Bể thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất vụ xuân 2016.


Đến nay, có trên 60% nông dân huyện Ba Bể thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất mùa vụ, giải phóng sức lao động, tăng giá trị thu nhập và nâng cao hệ số sử dụng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Ngoài ra việc đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giải bài toán về thiếu lao động do một bộ phận nông dân thường xuyên đi làm ăn xa, một số người chuyển đổi sang làm nghề mới; giảm chi phí trong sản xuất mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương trong huyện xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn.

 

 

Bài trướcBa Bể: Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho vụ trồng rừng năm 2016
Bài tiếp theoBa Bể tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021