Ba Bể tập trung thu hoạch ngô soi bãi vụ xuân

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân huyện Ba Bể đang tích cực thu hoạch ngô soi bãi vụ xuân.

Người dân xã Thượng Giáo thu hoạch ngô vụ xuân

          Vụ xuân năm 2019, huyện Ba Bểgieo trồng được trên 1.156ha ngô, trong đó ngô soi bãi trồng được trên 600ha. Cơ cấu giống chủ yếu là CP 888, CP 999, Biosed 9698, NK 4300…Hiện bà con nông dân đang tập trung thu hoạch, năng xuất ước đạt 46 tạ/ha. Những năm gần đây do chú trọng đảm bảo nguồn giống tốt, bón phân chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng xuất ngô ngày càng cao. Cùng với những cây trồng chủ lực khác, việc duy trì và nhân rộng phát triển cây ngô là hết sức cần thiết góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và đang khẳng định được hiệu quả kinh tế, giúp người dân có nguồn thu nhập, đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ cho chăn nuôi./.