Ba Bể: Tập trung chăm sóc và bảo vệ rừng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của rừng trong phát triển kinh tế, những năm qua huyện Ba Bể có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tạo động lực cho kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững.

Với đặc thù là huyện miền núi, bên cạnh nông nghiệp thì đất lâm nghiệp chiếm phần lớn với hơn 54.800ha trên tổng số hơn 68.400 ha đất tự nhiên, vì vậy huyện Ba Bể xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo. Từ năm 1997, với chủ trương giao đất rừng cho dân cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động người dân ở các thôn, bản tham gia trồng rừng nên nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, vận động nhân dân tham gia trồng rừng nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc được huyện chú trọng. Đến nay, độ che phủ rừng ở Ba Bể đạt 61%. Hiện nay, tất cả diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện đều phát triển tốt, một số diện tích đã cho khai thác, bước đầu cho thấy hiệu quả từ kinh tế rừng.
Cùng với trồng rừng, công tác bảo vệ rừng cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Hàng năm, trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, huyện giao nhiệm vụ về kế hoạch trồng và bảo vệ rừng đến từng xã; đồng thời thành lập ban bảo vệ và phát triển rừng của các xã, thị trấn. Các thành viên tích cực tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng đến từng hộ dân; vận động các gia đình thực hiện cam kết trồng, bảo vệ và phát triển rừng; giám sát việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của thôn, bản…

 Người dân chăm sóc rừng

Bà Đặng Thị Anh Thơ – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Để công tác chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện được tốt, Phòng NN&PTNT đã tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân chăm sóc rừng trồng của những năm trước, phát cỏ trồng tra dặm những diện tích bị mất khoảng để đảm  bảo tỷ lệ rừng trồng đạt cao. Đồng thời vận động, chỉ đạo bà con đăng ký diện tích trồng rừng  năm 2014 đạt chỉ tiêu kế hoạch của huyện theo nhiệm kỳ đã đề ra”

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng, người dân đã có ý thức bảo vệ rừng bằng những việc làm thiết thực như: Không phá rừng bừa bãi, thực hiện đốt nương, làm rẫy, xử lý thực bì đúng quy định và quy trình… các địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, chủ động theo dõi diễn biến cấp dự báo cháy rừng, đặc biệt trong mùa khô hanh để kịp thời thông báo cho nhân dân. Nhờ vậy những năm gần đây các vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Ba Bể  đã giảm đáng kể. Với các chính sách hỗ trợ của nhà nước qua một số chương trình như 30a, 661 nên bà con phấn khởi, gắn bó với rừng, khai thác được lợi thế cao của rừng. Đến nay, ở Ba Bể đã xuất hiện những mô hình vườn rừng kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn./.

Bài trướcĐồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoKhai giảng năm học 2013 – 2014