Ba Bể: Tập huấn rà soát, cập nhật biến động thông tin thị trường lao động năm 2013

Trong 02 ngày 4 – 5/6/2013, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát, cập nhật biến động thông tin thị trường lao động năm 2013. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cấp huyện, cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn và các điều ra viên, trưởng thôn, khu phố trong toàn huyện.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch rà soát cập nhật thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung lao động năm 2013, qua đó nhằm làm rõ hình thức thu thập, rà soát thông tin, đối tượng và phạm vi thu thập thông tin, đồng thời hướng dẫn phương pháp ghi biến động của hộ gia đình và các quy định về sổ ghi chép thông tin.

  Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn rà soát, cập nhật biến động thông tin thị trường lao động huyện Ba Bể năm 2013

Cũng tại hội nghị, các điều tra viên đã được hướng dẫn cụ thể cách ghi sổ thông tin cung cầu lao động cách ghi biểu cập nhật thông tin biến động phần cung lao động năm 2013.

Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ điều tra viên các xã ,thị trấn những kiến thức và kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt công tác rà soát biến động thị lao động trên địa bàn toàn huyện, qua đó giúp thu thập thông tin biến động một cách cơ bản, chính xáccủa từng thành viên hộ gia đình về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, sự biến động qua từng thời kỳ, từng địa bàn để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Tới đây, huyện Ba Bể sẽ thực hiện đợt rà soát trên toàn địa bàn. Đối tượng là các hộ gia đình đã đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, kể cả các hộ mới đăng ký hộ khẩu tại địa phương và những người đủ từ 10 tuổi trở lên. Nội dung rà soát thông tin gồm: Hộ mới chuyển đến/chuyển đi, hộ mới tách/nhâp; người đủ 10 tuổi; người mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thay đổi về tình trạng việc làm…/.

Bài trướcBa Bể: Hiệu quả mang lại từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Bài tiếp theoChị Ma Thị Mận – tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Ba Bể