Ba Bể: Tập huấn nghiệp vụ cho trên 200 công an viên

Công an huyện Ba Bể vừa tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2015 cho 208 công an viên của 16 xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Huyện Ba Bể tập huấn nghiệp vụ cho công an xã năm 2015


Trong thời gian 3 ngày từ 6/7 – 8/7, các học viên được quán triệt Thông tư số 18 của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, thực hành về điều lệnh đội ngũ đơn vị; Điều lệnh đội ngũ tay không; Các động tác võ thuật cơ bản và bài quyền 25 động tác.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an viên các xã, thị trấn trên địa bàn thực hành đúng, thống nhất về điều lệnh, rèn luyện về quân sự, tính kỷ luật, ý thức chấp hành mệnh lệnh, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang bán chuyên trách từng bước chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh, để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

 

Bài trướcBa Bể: 6 tháng đầu năm 2015 – kết nạp được 53 Đảng viên mới
Bài tiếp theoHội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Bể lần thứ 3 Khóa XIX, nhiệm kỳ 2014 – 2019