Ba Bể: 6 tháng đầu năm 2015 – kết nạp được 53 Đảng viên mới

Theo báo cáo của Ban tổ chức Huyện ủy, trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ huyện Ba Bể kết nạp được 53 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 61 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 3.600 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng đi và đến cho 40 đồng chí.

 

Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ xã Phúc Lộc


Nhìn chung những đảng viên mới kết nạp đều là trẻ tuổi, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định lập trường, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng, năng động sáng tạo, vững vàng trước khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo tốt các hội, đoàn thể phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp./.

 

 

 

Bài trướcNgười cao tuổi Huyện Ba Bể: Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”
Bài tiếp theoBa Bể: Tập huấn nghiệp vụ cho trên 200 công an viên