Ba Bể tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2014

Vừa qua, Công an huyện Ba Bể tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lực lượng Công an xã trên địa bàn.

 Lực lượng Công an xã tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2014

Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt Thông tư số 18/2012/TT-BCA ngày 10/4/2012 của Bộ Công an quy định về điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn được tập huấn về quân sự, võ thuật, thực hành về điều lệnh đội ngũ đơn vị, điều lệnh đội ngũ tay không, các động tác võ thuật cơ bản và bài quyền 25 động tác.

Lớp tập huấn nhằm giúp lực lượng Công an xã nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, nắm vững nội dung các quy định về điều lệnh, quân sự, võ thuật, từ đó đi đến thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng và vận dụng tốt các kỹ năng chiến thuật để nâng cao thể lực, bản lĩnh chiến đấu, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.