Ba Bể: Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông và đất đã thu hồi xây dựng công trình nhưng chưa sử dụng

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm, UBND huyện Ba Bể vừa ban hành văn bản số 1026 ngày 24/6/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và đất đã thu hồi xây dựng công trình đường giao thông nhưng chưa sử dụng đến.

 

Ảnh: Các cơ sở chế biến gỗ phơi gỗ bóc gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông

 

Theo đó UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và các ngành cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT đường bộ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sống dọc các trục đường giao thông đường bộ không lấn chiếm hoặc sử dụng đất hành lang ATGT, đất đã thu hồi xây dựng công trình đường giao thông nhưng chưa sử dụng đến để cơi nới xây dựng công trình dân dụng, phơi gỗ bóc, củi, tập kết nguyên vật liệu, đặt biển quảng cáo, trồng hoa màu… tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm. Đối với khu vực chợ Pác co ( đầu cầu Tin Đồn) giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Ban quản lý chợ và UBND Thị trấn Chợ Rã tham mưu kẻ vạch sơn đỏ giới hạn được họp chợ; nhắc nhở các hộ kinh doanh, bán hàng, người mua hàng chấp hành theo đúng quy định; Đối với khu vực Cầu Pù Mắt, xã Chu Hương giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường, UBND xã Chu Hương kiểm tra, lập biên bản cụ thể và đề xuất hướng giải quyết.