Ba Bể sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động được sức mạnh nội sinh từ cộng đồng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong các tầng lớp nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

       Ông Lê Ngọc Lợi – Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu cho biết: Là xã điểm của huyện về xây dựng nông thôn mới, ngay trong những ngày đầu triển khai chương trình, cấp ủy, chính quyền xã Hà Hiệu đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân. Với đặc điểm là một xã thuần nông, nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Hà Hiệu đã lựa chọn chiến lược đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là khâu trọng tâm, đồng thời từng bước nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi… với mục tiêu giúp người dân giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hà Hiệu đã huy động được tổng nguồn vốn trên 1,6 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình này kết hợp với các chương trình, dự án như 134, 135; các chương trình giảm nghèo, kiên cố hóa trường, lớp học… đã góp phần giúp cho xã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội với  trên 85% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 80% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; khoảng 20% tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa; trên 90% phòng học được xây dựng kiên cố; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 20%. Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,  sau 3 năm triển khai thực hiện, xã Hà Hiệu đã mở được 3 tổ hợp tác xã chăn nuôi lợn nái, đầu tư một lò ấp trứng và hỗ trợ cho 27 hộ gia đình thực hiện mô hình nuôi gia cầm, thủy cầm, hỗ trợ phát triển mới trên 10ha mận sớm… Đến nay, xã Hà Hiệu đã hoàn thành 7/19 tiêu chí và được phê duyệt đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới. Kết quả này đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới.

  Làm đường nông thôn mới  xã Hà Hiệu

       Ông Sằm Văn Kinh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương cho biết : Sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Mỹ Phương đã cơ bản hoàn thiện nhiều hạng mục công trình từ xã đến thôn như giao thông, thuỷ lợi, điện, y tế, giáo dục, văn hoá…Thực hiện các giải pháp thiết thực, cụ thể trong công tác giảm nghèo như tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất, mở các lớp đào tạo nghề cho nông dân và thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã giảm xuống chỉ còn 11,3% theo tiêu chí mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

       Ba Bể là một trong những huyện nghèo của tỉnh có xuất phát điểm về kinh tế thấp, địa bàn cách trở, nằm trải dài với 16 xã, thị trấn với trên 49.000 dân  trong đó có tới trên 80% dân số sống chủ yếu bằng nông lâm nghiệp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện Ba Bể đã nhanh chóng có được một diện mạo mới. Đặc biệt từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện đã đổi thay từng ngày. Đến nay,  15/15 xã đã được phê duyệt đề án chi tiết, toàn huyện đã có 12/15 xã đạt 5- 9 tiêu chí và 5/15 xã đạt 2- 4 tiêu chí trong bộ tiêu chí về chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới vừa được xem là thách thức vừa là cơ hội lớn để địa phương thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn. Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Bể xác định, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, xuyên suốt và có tính định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương vì vậy sau 3 năm triển khai, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân  bộ mặt  nông thôn huyện Ba Bể đã có sự khởi sắc rõ nét.

       Có thể khẳng định, từ những kết quả đã đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn ở địa phương, diện mạo nông thôn của huyện Ba Bể đã có những thay đổi tích cực, số hộ được sử dụng điện lưới  ngày càng tăng, nhiều trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế xã, các công trình thủy lợi được xây dựng mới đạt chuẩn, đường thôn, xóm được nâng cấp, cải tạo và làm mới theo các tiêu chí của chương trình. Sản xuất nông nghiệp từng bước theo hướng hàng hóa và hiện đại hóa, đời sống của bà con nông dân dần được cải thiện; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

       Bà Đặng Thị Anh Thơ – Trưởng Phòng NN & PTNT huyện – Phó BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể cho biết: Năm 2014 và những năm tiếp theo, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã có, Ba Bể sẽ huy động tối đa các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới sớm đưa mục tiêuxây dựng NTM mới của huyện về đích, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, thay đổi diện mạo cho vùng nông thôn và đẩy mạnh, phát triển nền kinh tế – xã hội của địa phương./.

 

Bài trướcBa Bể: Cấp áo phao tròn, phao cứu sinh cho xã Nam Mẫu và Cao Thượng
Bài tiếp theoBùi Đình Ba – Tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác