Ba Bể phấn đấu trồng mới 2100ha rừng năm 2012

Trong những năm qua, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại huyện Ba Bể luôn được các cấp ngành và địa phương quan tâm, chú trọng. Phong trào trồng rừng đã được người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Ngoài việc chú trọng công tác giao đất, giao rừng, huyện Ba Bể còn đẩy mạnh việc phát triển trồng rừng mới, tình trạng phá rừng làm nương rẫy giảm, công tác khoanh nuôi rừng tái sinh đạt hiệu quả.

     Phong trào trồng rừng đã thực sự trở thành hoạt động thường xuyên và rộng khắp trên địa bàn huyện. Chất lượng rừng ngày càng được cải thiện, che đất trống phủ xanh đồi trọc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Vườn ươm thuộc Dự án 147 tại Lâm trường huyện

      Năm 2011, tổng diện tích trồng rừng huyện là 2.282,1ha, đạt 109% kế hoạch. Công tác gieo ươm cây con tại các vườn ươm được 6.450.000 cây các loại. Đến nay, từ việc đầu tư của các dự án, toàn huyện đã trồng mới được gần 4000ha rừng, nhờ đó đã góp phần nâng độ che phủ rừng của toàn huyện đạt trên 56% diện tích đất tự nhiên.

     Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện phấn đấu trồng mới 2100ha rừng sản xuất theo dự án 147 tại các xã Phúc Lộc, Bành Trạch, Hà Hiệu, Chu Hương, Mỹ Phương và Yến Dương. Phấn đấu đến năm 2015, huyện trồng mới 12000ha rừng, nâng tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn đạt 58%./.

Bài trướcBa Bể mở rộng diện tích trồng dong riềng
Bài tiếp theoBa Bể phấn đấu đưa hồng không hạt trở thành cây trồng giúp người dân xóa đói giảm nghèo