Ba Bể: PHẤN ĐẦU GIẢM 5% SỐ HỘ NGHÈO TRONG NĂM 2014

 

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể còn chiếm tỷ lệ 22,09%. Để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống ít nhất là 5% trong năm 2014 theo Nghị quyết HĐND huyện khóa XVIII, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện sẽ tiếp tục xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hạn chế phát sinh hộ nghèo, tái nghèo, tạo cơ hội cho người lao động có việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống./.

 

                                                                 

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện Ba Bể TXCT đơn vị bầu cử số 4
Bài tiếp theoBa Bể: Phấn đấu đạt trên 15.000 tấn lương thực vụ xuân 2014