Ba Bể phấn đấu đạt 31.110 tấn lương thực có hạt trong năm 2017

Năm 2017 , huyện Ba Bể phấn đấu đưa sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.000 tấn./.

 

Ảnh:  Nông dân xã Phúc Lộc thu hoạch lúa vụ mùa 2016


Trong đó sản lượng lúa là  trên 20.200 tấn, ngô là trên 10.800 tấn.  Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất lương thực, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, quản lý và sử dụng nước có hiệu quả, tận  dụng tối đa diện tích đảm bảo nước tưới để gieo cấy lúa và trồng ngô. Tăng cường đưa các giống lúa có năng suất cao, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, tính thích ứng rộng vào sản xuất, tập trung chỉ đạo bà con gieo trồng đúng quy trình kỹ thuật, đúng khung thời vụ. Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ  giống, phân bón cho bà con nông dân để phát triển sản xuất.