Ba Bể nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Huyện Ba Bể hiện có 44 trường học với 9.274 học sinh. Huyện đã và đang tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn./.

Trường Mầm non Cao Trĩ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Đên thời điểm này huyện Ba Bể có 11 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong đó số trường chuẩn quốc gia ở bậc mầm non là 07 trường, bậc tiểu học 4 trường và THCS 01 trường. Năm 2018 mục tiêu của huyện Ba Bể sẽ xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, đó là Trường Tiểu học Thị trấn Chợ rã, Trường THCS Hà Hiệu và trường Mầm non Bành Trạch. Để đạt được kế hoạch đề ra, ngành giáo dục huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch, rà soát các tiêu chí ngay từ đầu năm học để tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, vận động các nguồn lực đóng góp, ủng hộ. Trong đó Trường PTCS Hà Hiệu sẽ được lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với các trường học mới được công nhận phải duy trì và giữ vừng các tiêu chí; các trường đã đạt chuẩn từ những năm trước sẽ được huyện tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí còn yếu, thiếu để bổ sung kịp thời; quan tâm sửa chữa tài sản, bổ sung các thiết bị cho các trường học xuống cấp để đáp ứng kịp thời cho công tác dạy và học; đồng thời chỉ đạo các trường học tăng cường quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo viên, làm tốt công tác xã hội hóa làm nền tảng cho việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn./.

Bài trướcTHẦY THUỐC TRẺ TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ YẾN DƯƠNG
Bài tiếp theoBan chỉ huy quân sự Ba Bể triển khai phương án hiệp đồng trong mùa mưa bão 2018