Ba Bể: Những động lực trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2015

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ngành và sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, các mặt kinh tế xã hội của huyện Ba Bể tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Đây chính là động lực quan trọng để huyện bước vào năm mới 2015 – năm có nhiều sự kiện ý nghĩa, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 với niềm tin và khí thế mới. /.

 

Ảnh: Sản xuất nông nghiệp là một trong những chỉ tiêu đạt KHtrong năm 2014


Cũng như các địa phương khác trong huyện, năm 2014, mặc dù gặp không ít khó khăn do phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh; giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhưng cấp ủy, chính quyền xã Chu Hương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các ban, ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực của người dân nên nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội của xã đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Chu Hương cho biết:“Trong năm 2014 xã Chu Hương đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu chính như sản xuất nông, lâm nghiệp, thu ngân sách; các chỉ tiêu khác như chăn nuôi cũng đạt cao đặc biệt là đàn gia cầm đạt khá. Đây là một nét khởi sắc mới của xã vì như trước đây chỉ đạt gần 20 nghìn con nhưng đến năm 2014 đã tăng lên rất nhiều; các chương trình khuyến nông, khuyến lâm  và các chương trình dự án cũng được triển khai thực hiện rất tốt… ”

Trong số 25/36 chỉ tiêu chính mà huyện Ba Bể đạt và vượt so với nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2014, trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng đạt cao như: Tổng đàn gia cầm thực hiện đạt trên 400 nghìn con, bằng 200% KH; đào tạo, dạy nghề đạt 142% KH; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) 71 người, đạt 142% KH; 15/16 xã đạt phổ cập GDTH mức độ 1; 16/16  xã đạt phổ cập giáo dục THCS và còn nhiều chỉ tiêu như: Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt, bình quân lương thực đầu người; diện tích đất canh tác đạt thu nhập trên 70 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ được sử dụng điện; số trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học; THCS… đều đạt 100% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng diện tích và sản lượng cây trồng chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.120/30.956 tấn, đạt 100,5% kế hoạch. Bình quân lương thực đầu người đạt 615kg/người/năm. Một số cây trồng khác như: Trông mới cây cam, quýt đạt 10/10 ha theo kế hoạch; cải tạo, trồng mới trên 647 ha cây chè đạt 114,4% kế hoạch, trong đó, trồng mới giống chè cành được 45 ha. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch đạt 1.800 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch đề ra. Việc phát triển và chăm sóc bảo vệ phòng bệnh cho đàn vật nuôi đã được người dân chú ý hơn trước. Mặc dù những tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, tuy nhiên, do được sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt từ cấp huyện, xã, thôn bản đến hộ dân nên đã được dập tắt kịp thời. Toàn huyện tiến hành 2 đợt tiêm phòng dịch bệnh theo quy định, qua 2 đợt tiêm vacxin lở mồm long móng đạt 90,47%; tiêm tụ huyết trùng trâu, bò đạt 89,2%.

Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tích cực thực hiện, tuy nhiên, do một số khó khăn vướng mắc, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế nên tiến độ thực hiện còn chậm, đến nay toàn huyện có 6/15 xã đạt từ 5-8 tiêu chí, số xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng nguồn vốn đầu tư giao trên 12 tỷ đồng đã thực hiện được 24 công trình (4 công trình thủy lợi và 20 công trình đường giao thông nông thôn). Công tác truyền thông dân số – kế hoạch hóa gia đình; chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nhất là khắc phục được những yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đảng bộ huyện luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chú trọng đổi mới về phương pháp theo hướng đảm bảo hiệu lực và hiệu quả… Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2014, đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy cho biết: “ Thực hiện các mục tiêu theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện từ đầu năm đưa ra, năm 2014 thì trong tổng số 36 chỉ tiêu chính thì huyện Ba Bể đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 25 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành rất xuất sắc. Điển hình như tổng đàn gia cầm đạt trên 200% kế hoạch và một số chỉ tiêu khác như chỉ tiêu về cây lượng thực rất đảm bảo về an ninh lương thực, bình quân lương thực đầu người hiện nay duy trì ở mức 600kg/ người/ năm rất bền vững…”

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2014, huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2015. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 30 nghìn tấn trở lên; bình quân lương thực đầu người đạt 600kg/người/năm; trồng 1.300 ha rừng, giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 65,3%; trồng mới 50 ha hồng không hạt, 10ha cam, quýt; 200 ha diện tích đất canh tác đạt thu nhập 70 triệu đồng/ha trở lên; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 560 nghìn con; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản đạt trên 90%; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác y tế, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 4%… Đồng chí Dương Văn Tuyến –  Bí thư Huyện ủy cho biết thêm: Năm 2015 trên cơ sở rà soát  và xác định điều kiện thực tế của địa phương, huyện đã tập trung phát triển những cây trồng mang tính chất hàng hóa để bán ra thị trường, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay cấp ủy đã chỉ đạo thường trực UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng các đề án cụ thể và tổ chức hội thảo đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời lựa chọn mô hình để tìm ra điểm nhấn và thế mạnh xác định bước đột phá trong khóa tới”.

Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2014 sẽ là động lực, là tiền đề để huyện Ba Bể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới 2015./.

                                

Bài trướcBa Bể: Chủ động nguồn nước cho sản xuất vụ xuân 2015
Bài tiếp theoBa Bể:Trên 1400 hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo