Ba Bể: Chủ động nguồn nước cho sản xuất vụ xuân 2015

Để chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2015, huyện Ba Bể đang tập chung chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tu sửa, nạo vét kênh, mương thủy lợi nhằm bảo đảm nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất.

 

Ảnh: Tuyến mương thôn Bản Vài xã Khang Ninh được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất của người dân


Tính đến thời điểm này, huyện Ba Bể có 314 tuyến kênh mương với tổng chiều dài gân 90km. Trong đó 146 kênh mương đã được kiên cố hóa và 168 kênh mương, phai tạm. Để đáp ứng nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân năm 2015, Trạm Thủy nông huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền vận động bà con nông dân tổ chức phát dọn, tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy để đưa nước vào ruộng.

Cùng với việc chủ động nguồn nước, người dân cũng đang tích cực làm đất, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón để sản xuất. Huyện Ba Bể phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân 2015 theo kế hoạch đề ra./.