Ba Bể nhân rộng giống hồng không hạt

Hiện nay, huyện Ba Bể đang thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm nhân rộng giống hồng không hạt trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.

Diện tích trồng hồng không hạt toàn huyện Ba Bể hiện nay có trên ….ha, phân bố rải rác ở các xã Địa Linh, Hà Hiệu, Cao Trĩ, Quảng Khê, Đồng Phúc… Sản lượng quả ước đạt khoảng 1.000 tấn/năm.

Từ nguồn vốn của Chương trình 30a, Ngành nông, lâm nghiệp huyện đang thực hiện đầu tư, xây dựng vườn ươm hồng không hạt tại vườn ươm xã Bạnh Trạch. Với mục tiêu năm 2012, huyện Ba Bể phấn đấu trồng mới 72ha hồng không hạt theo chương trình 30a. Đến nay, vườn ươm cây giống đã tiến hành cấy mắt ghép được trên 12 vạn cây giống (giống hồng không hạt được lấy tại Tam Đảo – Phú Quốc, mắt ghép hồng lấy tại địa phương) và theo kế hoạch đến cuối tháng 8/2012 sẽ tiến hành xuất vườn đem trồng. Ngoài ra, Sở Khoa học Công nghệ Bắc Kạn cũng đang thực hiện mô hình cấy ghép cải tạo giống hồng này trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi đó, huyện Ba Bể đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu nâng diện tích hồng không hạt toàm huyện lên 500ha. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, hiện tại, huyện đang tiến hành thực hiện nhiều biện pháp về nâng cao nhận thức của người dân thấy được lợi ích kinh tế của loại cây ăn quả này, từ đó nhân rộng diện tích trồng ra nhiều địa phương, tích cực bảo tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương nhân rộng nguồn gen của loại hồng không hạt truyền thống, quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm ra thị trường…

Với những biện pháp tích cực của các cấp chính quyền địa phương cùng thị trường tiêu thụ khả quan (giá bán trên thị trường hiện nay khoảng 10.000đ/kg), thì việc nhân rộng giống hồng không hạt thành công, sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho bà con nông dân huyện Ba Bể./.

Bài trướcBa Bể: Trồng mới khoảng 600ha chè vào năm 2015
Bài tiếp theoBa Bể: Thực hiện hiệu quả Chương trình 30a của Chính phủ