Ba Bể nâng cao hiệu quả tuyên truyền về dân số KHHGĐ

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi dân số trong các gia đình, nhất là những gia đình ở vùng sâu vùng xa. Thời gian qua, đội ngũ làm công tác Dân số – KHHGĐ huyện Ba Bể đã tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động các gia đình thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng hạnh phúc./.

 

 

 

Xác định tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Ba Bể đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú như tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh, triển khai thực hiện chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao”. Với phương châm “đến từng nhà, rà từng đối tượng”, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số huyện Ba Bể còn đến trực tiếp các gia đình để tập trung truyền thông giáo dục các vấn đề về sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe sơ sinh và trẻ em…Nhờ thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, năm 2013 công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai là trên 2.400 người, đạt trên 84 %;  tỷ lệ tăng dân số tự nhiên chỉ còn 0,87%, tỷ lệ người sinh con thứ 3 chỉ còn trên 2%.

 

 

 

Bài trướcKiểm tra, đánh giá việc thực hiện mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em” huyện Ba Bể năm 2013
Bài tiếp theoNgân hàng NN và PTNT huyện Ba Bể: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Chu Hương và Yến Dương