Ba Bể kiểm tra an toàn về PCCC đối với các hộ sản xuất kinh doanh

Thực hiện kế hoạch số 130 của UBND huyện Ba Bể, ngày 15/7 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện./.

Ảnh Đoàn kiểm tra tra hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực công tác PCCC và kiểm tra hệ thống chữa cháy tại cửa hàng tự chọn Lanh Hưởng Tiểu khu 2

          Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra huyện Ba Bể đã kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực công tác PCCC và lập hồ sơ, theo dõi, quản lý hoạt động PCCC, kiểm tra việc niêm yết các nội quy, biển báo PCCC, kiểm tra hệ thống chữa cháy, các giải pháp chống cháy, chữa cháy, đường thoát nạn tại các cử hàng  hàng, hệ thống điện của các của hàng, các hộ sản xuất, kinh doanh.

Ảnh Đoàn kiểm tra hệ thống chữa cháy tại cửa hàng Điện máy Khu Nhị  Tiểu khu 2

          Qua kiểm tra, đoàn công tác thăm nắm rõ hơn các hoạt động phòng cháy, chữa cháy ở địa phương, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh, những nơi có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Cũng tại đây, đoàn công tác huyện Ba Bể đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến các hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư, các hộ sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao nhân thức trách nhiệm của người dân, từ đó chấp hành các quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, xử lý, sơ cứu ban đầu đối với các trường hợp bị hoả hoạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Thanh Hữu