Ba Bể: Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân trực thuộc huyện

Sáng ngày 8/5, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân trực thuộc huyện.

 

 Ảnh: Toàn cảnh lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân trực thuộc huyện

 

 

Đợt này, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức huấn luyện cho 3 lực lượng bao gồm: pháo binh, công binh và trung đội cơ động quân số trực thuộc huyện. Trong thời gian 12 ngày, các chiến sỹ sẽ được huấn luyện 2 nội dung gồm: giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Về giáo dục chính trị, đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản như: đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước ta; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương cơ sở và cơ quan tổ chức. Về huấn luyện quân sự: tập trung vào việc huấn luyện điều lệnh; huấn luyện kỹ thuật; huấn luyện chiến thuật.

Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho các chiến sỹ lực lượng dân quân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch; hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thành thạo kỹ thuật chiến đấu… góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đợt huấn luyện sẽ kết thúc vào ngày 19/6/2015.