Tòa án nhân dân huyện Ba Bể: Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xét xử án

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác xét xử là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt quá trình hoạt động của Tòa án, trong những năm qua, tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã có nhiều giải pháp mang tính chủ động, đem lại hiệu quả cao trong công tác xét án./.

 

Ảnh:


Theo đó những năm qua, công tác giải quyết, xét xử các vụ án có những đổi mới tích cực, bảo đảm việc thụ lý, giải quyết và thực hiện các thủ tục hành chính tư pháp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Quá trình giải quyết vụ án, các trình tự, thủ tục tố tụng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai và nghiêm minh của pháp luật. Điểm nổi bật trong công tác xét xử các vụ án hình sự là việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên toà tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nên đã đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân luôn được Tòa án nhân dân huyện Ba Bể quan tâm chú trọng. Từ  năm 2010 đến nay tòa án nhân dân huyện đã tổ chức được 59 phiên tòa lưu động tại địa bàn các xã nơi xảy ra các vụ án. Nhờ bám sát phương châm gắn xét xử với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên các phiên toà lưu động không chỉ có tác dụng giáo dục, răn đe người phạm tội mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật cho nhân dân, được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Bài trướcBa Bể: Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân trực thuộc huyện
Bài tiếp theoBa Bể: Khai giảng các lớp năng khiếu hè 2015