Ba Bể họp đánh giá công tác cải cách hành chính chuyển đổi số, đề án 06

Chiều 26/3, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện 3 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nông Ngọc DuyênPhó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu Kết luận cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024; kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện; kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ba Bể; Giải trình kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện và kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số chuyển đổi số huyện Ba Bể năm 2023, nâng cao chất lượng chỉ số chuyển đổi số năm 2024.

Theo đó, thời gian qua các cơ quan được giao phụ trách đã thực hiện nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với từng lĩnh vực. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 1.554 hồ sơ, trong đó cấp huyện 409 hồ sơ, cấp xã là 1.154 hồ sơ; số lượng tin bài, văn bản chỉ đạo điều hành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện quý I là 144 tin; tổng số hồ sơ phát sinh trực tuyến từ ngày 16/12/2023 – 15/3/1024 là 335/1554 hồ sơ đạt tỷ lệ 22,8%, trong đó cấp huyện 121/409 hồ sơ đạt tỷ lệ 29,6%; cấp xã, thị trấn là 234/1.145 hồ sơ chiếm tỷ lệ 20,4%. Số lượng hồ sơ thanh toán trực tuyến đến thời điểm hiện nay là 43/52 hồ sơ đạt tỷ lệ 82,7%; Tổng số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 264, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 212, cấp huyện 150, cấp xã 62; dịch vụ công trực tuyến một phần 52, trong đó cấp huyện 39, cấp xã 13. Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trong Quý I /2024 tổng số hồ sơ 279/1421; đến nay đã kích hoạt 25.630 tài khoản định danh điện tử chiếm 63% công dân đã có thẻ CCCD trên địa bàn huyện;…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Việc thực hiện các chỉ số CCHC còn nhiều tiêu chí đạt thấp; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; Nhận thức của người dân còn hạn chế về chuyển đổi số; đa số người dân chưa biết gửi hồ sơ trực tuyến; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của một số xã chưa đảm bảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Ngọc Duyên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của huyện; Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch thực hiện Đề án 06. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC; Hoàn thiện hồ sơ dữ liệu trong xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện quản lý. Đẩy mạnh việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các trường học, Trung tâm Y tế và Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện; Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu của huyện; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công liên thông, tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện…./.

T/h: Thu Trang

Bài trướcHội nghị tập huấn đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Bài tiếp theoBa Bể quyết liệt thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia