Ba Bể quyết liệt thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia

Sáng 27/3, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Ba Bể tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện có trên 105 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2022 và 2023 chuyển sang hơn 24 tỷ đồng. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổng kinh phí được giao hơn 85 tỷ đồng, đến nay giải ngân được gần 1,4 tỷ đồng, đạt 1,6%. Lý do giải ngân đạt thấp là do: Dự án 1, hỗ trợ chuyển đổi nghề, sau khi rà soát các xã không có nhu cầu thực hiện; do nhiều đối tượng đăng ký không đủ điều kiện thực hiện; Dự án 3, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn ở tiểu dự án 1 dự án 3; tiểu dự án chia làm 5 nội dung chi, tuy nhiên các đơn vị chủ yếu thực hiện được nội dung là hỗ trợ khoán bảo vệ rừng còn lại các nội dung khác không thực hiện được do các đơn vị không có diện tích rừng để trồng mới.

Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng, chưa giải ngân, lý do là nhiều đối tượng không đủ điều kiện hưởng lợi; rà soát nhu cầu chưa sát với thực tế. Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 1 tỷ đồng, đạt 15%. Khó khăn, vướng mắc: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phát triển cộng đồng hỗ trợ các tổ cộng đồng, hợp tác xã, tuy nhiên năng lực của một bộ phận chuyên môn cơ sở còn yếu kém không xây dựng được hồ sơ dự án, tỷ lệ đối ứng cao nên có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn giải pháp để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh một số nội dung như: Từ những hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở cần chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo để thực hiện ngay các phần việc theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Đối với các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình liên kết cần tính toán đầu ra sản phẩm, hiệu quả lâu dài; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để nắm bắt khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Ba Bể yêu cầu mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo cần nắm rõ nhiệm vụ, đầu việc được giao của từng cá nhân để chủ động thực hiện; chủ động có ý kiến đề xuất khi gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ tiến trình thực hiện, tiến độ triển khai hàng tháng về Ban chỉ đạo huyện…/.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcBa Bể họp đánh giá công tác cải cách hành chính chuyển đổi số, đề án 06
Bài tiếp theoCTPT ngày 28 tháng 3