Ba Bể: Hơn 8.700 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2014

Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được các địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả.

 


Với phương châm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt. Năm 2014, qua bình xét toàn huyện có 8.724/11.316 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 77,1%; 86/206 làng, thôn, bản, tiểu khu được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 41,7% và 105/113 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, đạt 92,9%.

                                                                   

Bài trướcBa Bể: Hoàn thành kế hoạch trồng khoai tây vụ đông năm 2014
Bài tiếp theoGhi nhận ở khu dân cư Phia Khính xã cao Thượng