Ba Bể học tập chuyên đề năm 2018 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 9/3, cùng các địa phương trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Ba Bể cũng tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ./.

 Cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị huyện Ba Bể học tập chuyên đề 2018 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể học tập chuyên đề 2018 tại đơn vị.

Từ những nội dung cơ bản trong chuyên đề 2018 mà PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt đã cho thấy phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.  Qua học tập nội dung các chuyên đề đã giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về xây dựng phong cách làm việc, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bài trướcLễ công bố xã Cao Trĩ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Bài tiếp theoChủ tịch UBND huyện Ba Bể đến thăm và hỗ trợ gia đình bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng của gió lốc