Ba Bể hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Sau hơn một năm triển khai việc rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 21/6/2018, BHXH huyện Ba Bể đã phối hợp với cơ quan Bưu điện bàn giao 2.413 sổ BHXH cho người lao động, đạt 100% so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao, tạo sự đồng thuận từ phía đơn vị sử dụng lao động, sự phấn khởi cho người tham gia BHXH khi lần đầu tiên được cầm cuốn sổ BHXH của mình./.

Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Công ty du lịch Sài Gòn – Ba Bể

Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi có Kế hoạch triển khai của BHXH tỉnh , BHXH huyện Ba Bể đã kịp thời có văn báo cáo, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức, các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng vào cuộc để tổ chức thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Giám đốc BHXH huyện cùng với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH đã giúp cho BHXH huyện Ba Bể hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch về công tác này do BHXH tỉnh giao. Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp người lao động theo dõi toàn bộ quá trình đóng BHXH, BH thất nghiệp trong quá trình làm việc và cũng là cơ sở để giải quyết quyền lợi về BHXH, BH thất nghiệp sau này. Thời gian tới,  BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông, các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng lao động ở địa phương tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao, quản lý sổ BHXH để người lao động biết được quy định về quản lý, bảo quản sổ, tránh tình trạng khi người lao động được nhận sổ BHXH rồi không cất giữ cẩn thận mà mang đi thế chấp, cầm cố, hoặc làm hư hỏng mất mát, thất thoát sẽ gây khó khăn cho cơ quan BHXH khi giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Bài trướcHà Hiệu gieo cấy lúa vụ mùa đạt 70% diện tích
Bài tiếp theoBa Bể có 4 sản phẩm nằm trong danh mục Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020