Hà Hiệu gieo cấy lúa vụ mùa đạt 70% diện tích

Hiện nay trên khắp các cánh đồng của xã Hà Hiệu huyện Ba Bể bà con nông dân đang tích cực làm đất gieo cấy lúa vụ mùa./.

 Người dân xã Hà Hiệu chuẩn bị mạ và gieo cấy vụ mùa 2018

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay xã Hà Hiệu sẽ tập trung thực hiện gieo trên 110ha lúa, cơ cấu giống vẫn chủ yếu là giống Bao thai. Tính đến thời điểm này bà con nông dân xã đã làm đất được trên 90% diện tích, trong đó tại một số thôn như Nà Mèo, Cốc Lùng, Vằng Kè, Chợ Giải, Nà Vài, Bản Mới bà con đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy đạt trên 70% diện tích. Để đảm bảo diện tích lúa phát triển tốt, xã chỉ đạo bà con chăm sóc, bảo vệ lúa mới cấy để lúa bén rễ hồi xanh nhanh, đồng thời thường xuyên thăm đồng phát hiện và thực hiện các biện pháp diệt ốc bươu vàng phá hoại. Theo kế hoạch xã phấn đấu sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ mùa trong tháng 7 này.