Ba Bể có 4 sản phẩm nằm trong danh mục Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020

Thực hiện Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, huyện Ba Bể đang tích cực phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh triển khai các nội dung chương trình Đề án tại địa phương./.

 Bí xanh thơm của Tổ hợp tác Bí xanh thơm Địa Linh được lựa chọn sản phẩm OCOP của huyện trong năm 2018.

Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm được triển khai trên phạm vi cả nước với mục tiêu: phát  triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp. Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “ Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia và của tỉnh về xã nông thôn mới. Theo báo cáo của huyện Ba Bể, năm 2018 toàn huyện có 17 sản phẩm nông nghiệp được các xã đăng ký trong đó đã có 4 sản phẩm gồm: Rau bồ khai  của HTX Sang Hà xã Cao Trĩ, Trà Lê Hà của HTX chè Mỹ Phương, Bí xanh thơm của Tổ hợp tác Bí xanh thơm Địa Linh và Hồng không hạt của HTX Đồng Lợi xã Quảng Khê được chọn để xét sơ bộ các sản phẩm nông nghiệp OCOP trong năm 2018. Từ nay đến hết năm 2018, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh hỗ trợ HTX và Tổ hợp tác xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, triển khai các bước trong quá trình thực hiện chu trình của đề án theo hướng dẫn của cấp trên để tiến hành  đánh giá phân hạng sản phẩm tại địa phương.

Bài trướcBa Bể hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Bài tiếp theoHội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể mở rộng