Ba Bể hoàn thành niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Bầu cử huyện, việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 100% tại khu vự bỏ phiếu, đảm bảo đúng luật và tiến độ về bầu cử.

Theo đó, danh sách chính thức gồm 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; 12 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện; 494 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được niêm yết tại 103 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Việc niêm yết danh sách ứng cử đại biểu cơ quan dân cử 4 cấp tạo điều kiện cho cử tri tìm hiểu tiểu sử của từng ứng cử viên để lựa chọn và quyết định bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23/5 tới.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Ba Bể kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo kế hoạch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử từ ngày 5/5 đến ngày 7/5; đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ ngày 12/5 đến ngày 17/5; những người ứng cử đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 bắt đầu từ ngày 10/5 đến ngày 19/5/2021, đối với đại biểu HĐND cấp xã thực hiện tương tự như cấp huyện./.

Hoàng Chúc (Ba Bể).

Bài trướcPhát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi
Bài tiếp theoHội nghị Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026