Ba Bể: Hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, 52/52 chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Ba Bể đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đây là tiền đề quan trọng để đảng bộ huyện Ba Bể tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức vào giữa tháng 8 tới./.

 

 

Ảnh: Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới

 

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở huyện Ba Bể lần lượt được tổ chức từ tháng 4.2015 đến cuối tháng 6 năm 2015. Trong đó Chu Hương là xã đầu tiên được chọn làm điểm tổ chức đại hội. Địa phương hoàn thành đại hội cuối cùng là xã Đồng Phúc. Theo đánh giá của Ban tổ chức huyện ủy 52/52 chi, đảng bộ cơ sở đã diễn ra trang trọng, theo đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Hoàng Văn Phóng -Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Ba Bể cho biết: Thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ chính trị về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban tổ chức huyện ủy cũng đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các chi đảng bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tính đến hết ngày 25/6, 52/52 chi đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội.  Qua theo dõi các Chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội hoàn thành đảm bảo đúng theo quy định của cấp trên.

Cùng với đó các báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đều được các cấp ủy chuẩn bị khá kỹ, nội dung nêu đầy đủ các lĩnh vực công tác, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của chi, đảng bộ; đánh giá sâu sát, thực chất kết quả thực hiện, chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm. Công tác nhân sự được tiến hành đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự nên hầu hết các đại hội đều tổ chức bầu cử thành công với sự nhất trí cao về danh sách nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. Theo kết quả tổng hợp của Ban tổ chức huyện ủy, kết quả nhân sự cấp ủy đại hội của 52 TCCSĐ có 259 đồng chí  được bầu vào cấp ủy khóa mới, trong đó có 53 đồng chí cấp ủy tham gia lần đầu; cán bộ nữ có 72 đồng chí; 219 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Trong số đồng chí cấp ủy viên khóa mới có 160 đồng chí có trình độ THPT;  trẻ dưới 35 tuổi 64 đồng chí. Để có được kết quả trên ngoài sự  chuẩn bị kỹ các bước. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên phụ trách cơ sở trực tiếp chỉ đạo từng đảng ủy, chi ủy thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy trình. Nói về kết quả nổi bật nhất của đại hội cấp cơ sở đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Thành công nổi bật của các đại hội cơ sở là chất lượng các văn kiện đại hội được nâng cao rõ rệt. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới được xây dựng cụ thể, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời sát hợp với thực tiễn ở địa phương nên có tính khả thi cao. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và bầu cấp ủy khóa mới thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn theo đúng quy định.

 

Ảnh: Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội

 

Thành công trong tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở chính là tiền đề quan trọng để huyện Ba Bể tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào giữa tháng 8 tới. Đến thời điểm này, huyện Ba Bể đã và đang khẩn trương triển khai các bước tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các tiểu ban và các tổ có trách nhiệm đã được Ban Thường vụ tổ chức thành lập kịp thời và chỉ đạo phối hợp tiến hành nhịp nhàng, chặt chẽ các công việc cụ thể chuẩn bị cho Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện đã hoàn chỉnh. Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt cũng đã xây dựng xong. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Về xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng các giải pháp, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với huyện Ba Bể chúng tôi xác định có 3 khâu đột phá. Thứ nhất là đột phá về công tác cán bộ; thứ hai đột phá  trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh về các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, đồng thời tiếp tục xác định cây hồng không hạt là cây trồngđặc sản của địa phương; thứ ba là phát triển về du kịch sinh thái trải nghiệm. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành các bước để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 8 tới.

Với những nỗ lực của toàn đảng bộ trong công tác chuẩn bị, tin rằng Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch, thực sự là ngày hội của toàn đảng, toàn dân.